BodemVizier

Scenario planning

Scenario planning richt zich op een toekomstvisie. Het is een methode waarmee organisaties zich een beeld vormen van wat zich allemaal kan gaan afspelen en hoe dit effect zal hebben op de strategische doelstellingen. De toekomst is echter zeer moeilijk te voorspellen en daarom wordt er gewerkt met verschillende scenario’s die zich mogelijk in de toekomst kunnen gaan afspelen. Er wordt van meerdere scenario’s uitgegaan. Elk scenario geeft een rijke beschrijving van de mogelijke ontwikkelingen en de daarbij gepaard gaande gevolgen voor de organisatie. De bestuurders moeten zich bij elk scenario afvragen wat de mogelijkheden, kansen en bedreigingen en risico’s zijn. Waar moet rekening mee gehouden worden? Alleen op die manier is een organisatie beter voorbereid op onvoorziene omstandigheden en veranderingen in de maatschappij en komt het minder voor verrassingen te staan.

externe link Navigeer naar de website

Kenmerken

Type:

 • Methode (Uitvoeren)

Status:

 • breed gedragen

Jaar:

 • 2016

Opgaven:

 • Circulaire economie
 • Energievoorziening
 • Gezonde slimme stad
 • Grondstoffen
 • Klimaatverandering
 • Landbouw en voedsel
 • Landelijk gebied
 • Mobiliteit en transport
 • Water

Fasen:

 • PlanProces:
  • Verkenning
  • Voorverkenning

Handelingen:

 • Identificatie alternatieven
 • Onderzoeken haalbaarheid

Thema's:

 • Bodemdaling
 • Bodemenergie/wko
 • Draagkracht
 • Drink-proceswater
 • Grondwater
 • Verdichting
 • Verdroging
 • Waterbergend vermogen

Elementen:

 • Nuttig gebruik op de lange termijn (resultaat toepassing afwegingskader)

Organisaties:

 • Gemeente
 • Provincie
 • Waterschap

Online beschikbaar:

 • Ja

Voor specialist:

 • Ja

Weinig input:

 • Nee

Gratis:

 • Ja