BodemVizier

Quick scan MKBA bodemdaling binnenstad Gouda

In de Quick scan MKBA bodemdaling binnenstad Gouda wordt een eerste beeld geschetst van de ordegrootte van kosten en baten van twee handelingsperspectieven, ‘Hoog Houden’ en ‘Laten Zakken’. Het gaat hierbij om met opzet sterk gepolariseerde handelingsperspectieven, op hoofdlijnen en met veel aannames. Deze deze quick scan is nog niet volledig. Maatschappelijk effecten zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie ontbreken nog. In het perspectief ‘Hoog Houden’ wordt veel ge├»nvesteerd in funderingen om panden en infrastructuur op de huidige hoogte te houden (preventief). In het perspectief ‘Laten zakken’ wordt ge├»nvesteerd om schade of meerkosten door verder zakken zoveel mogelijk te voorkomen of verminderen (mitigerend/adaptief). Het doel van de Quick scan MKBA is drieledig: - Ordegrootte kosten en baten handelingsperspectieven inschatten: dit is zinvol om de discussie verder aan te scherpen en de problematiek te agenderen. - Belangrijkste kostenposten identificeren: de Quick scan biedt inzicht in waar de belangrijkste kostenposten te verwachten zijn en dus waar de verdere uitwerking van het dossier zich op zou moeten richten. - Haalbaarheid handelingsperspectieven: eerste inschatting van de haalbaarheid en waarde van de verschillende handelingsperspectieven.

externe link Navigeer naar de website

Kenmerken

Type:

 • Afweging(smodel) (Rekenen)

Status:

 • praktijkdocument

Datum:

 • 29-04-2018

Opgaven:

 • Gezonde slimme stad
 • Landbouw en voedsel
 • Landelijk gebied

Fasen:

 • PlanProces:
  • Voorverkenning
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer:
  • Stap 01: Bepalen uitgangssituatie

Handelingen:

 • Aanpak bodemdaling
 • Financieel
 • Onderzoeken haalbaarheid

Thema's:

 • Bodemdaling
 • Grondwater

Elementen:

 • Inzicht in baten en lasten (economische toetsingscriteria)

Organisaties:

 • Deltares
 • KCAF
 • Rioned
 • Sterk Consulting

Landen:

 • Nederland

Online beschikbaar:

 • Ja

Voor specialist:

 • Ja

Weinig input:

 • Nee

Gratis:

 • Ja