BodemVizier

Group Model Building

In groepsverband worden causale redeneringen van de afzonderlijke deelnemers expliciet gemaakt en gedeeld om te komen tot een of meerdere oplossingrichting. Kenmerken: • Group Model Building is gebaseerd op ‘system dynamics'; • In de participatieve variant ontwikkelen deelnemers zelf conceptuele modellen voor een vraagstuk; • De deelnemers zijn (ervarings)deskundigen en directe betrokken. Is het makkelijker voor ‘leken’ om deel te nemen; • Het totale proces kan enkele weken of zelfs enkele maanden duren; • Group Model Building bestaat uit drie fasen: 1) Probleem formuleren; 2) Probleem structureren en 3) Opties genereren (indien gewenst).

externe link Navigeer naar de website

Kenmerken

Type:

 • Methode (Uitvoeren)

Status:

 • gevalideerd

Datum:

 • 15-08-1996

Opgaven:

 • Gezonde slimme stad
 • Landbouw en voedsel
 • Landelijk gebied

Fasen:

 • PlanProces:
  • Verkenning
  • Voorverkenning
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer:
  • Stap 04: Conceptueel model en scenario's

Handelingen:

 • Aanpak bodemdaling
 • Huidige situatie in kaart brengen
 • Probleemdefinitie

Thema's:

 • Bodemdaling
 • Grondwater

Elementen:

 • Koppeling met Ruimtelijke Ordening (gebiedsgerichte toepassing)

Organisaties:

 • Gemeente
 • Waterschap

Landen:

 • Nederland

Online beschikbaar:

 • Ja

Voor specialist:

 • Ja

Weinig input:

 • Nee

Gratis:

 • Ja